top of page

Felhőből optimalizált és ellenőrzött projektek

Techwave ProContR™

NKFI támogatott fejlesztés

Érdeklődés esetén kérjük töltse ki az alábbi űrlapot

Kollégáink 12 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott elérhetőségek egyikén.

Köszönjük figyelmét!

A PROCONT™ fejlesztés lényege

Fejlesztésünk legfőbb érdekessége, hogy a szervezetek által létrehozott projekttel kapcsolatos tranzakcionális adatra épülve egy olyan mesterséges intelligencia-alapú adatbázist épül a háttérben, amely mélytanuló algoritmusok segítségével képes támogatni a jövőbeni projektek ellenőrzését és kiértékelését.

Számos piaci megfigyelés és üzleti visszajelzés azt bizonyította, hogy igény van egy olyan megoldásra, amely segít a sokszor párhuzamosan futtatott projektek optimalizálásában, és kontrollálásában. A Techwave és az IFUA szakértői csapata ezért is kezdett egy olyan lehetséges eszközön gondolkodni, amely vállalatirányítási rendszertől függetlenül mindenki számára használható megoldás lehet.

A Techwave a fejlesztést a világ egyik vezető ERP rendszerének, a SAP-nak a fejlesztői környezetében fejleszti, és felhő-alapú megoldásként fogja kínálni.

A fejlesztés egy kutatással kezdődött

Napjaink nagy szervezetei – legyenek azok piaci alapon működő gazdálkodó szervezetek, állami szervek, vagy akár oktatási intézmények – komplexitásukból adódóan igénylik, hogy egyes tevékenységeiket jól körbe határolható módon, projektek keretei közé szervezve végezzék el.

A projektekbe szervezett tevékenységek lehetnek a társaság napi működéséhez nem kapcsolódó, különleges tudást vagy épp résztvevőket igénylő feladatok, de épp úgy előfordulhat, hogy egy mindig változó környezetben dolgozó, változatos ügyfeleket kiszolgáló szervezet szinte minden főbb tevékenységét projektek köré szerveződve végezze el. A projektek hathatós kivitelezéséhez elengedhetetlen, hogy mind tervezni, végrehajtani, majd az eredményeket visszamérni is jól tudják a szervezetek – hatékonytalan működést és ezáltal versenyhátrányt okozva azoknál, kik erre nem ügyelnek megfelelően. Az IFUA Horváth & PartnersKft. a Techwave Hungary Zrt.-vel közösen, a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és Kontroll tanszékének közreműködésével járt utána egy kiterjedt kutatás keretében annak, hogy a magyar szervezetek hogyan is kezelik projektjeiket, azok kockázatait, illetve kontrollingját.

7 kiinduló feltételezésünk

Kutatásunk nagyban táplálkozott a hazai és nemzetközi szakirodalom átfogó feltárásából, melyre alapozva szakértőink 7 feltételezést állapítottak meg kiindulásul, melyekre építve, azokat bizonyítandó vagy cáfolandó először egy kiterjedt kérdőíves megkérdezéssel, majd szakmai mélyinterjúk készítésével végezték kutatómunkájukat. 

Hét kiinduló feltételezésünk:

  1. A projektek indításakor a célok és keretek (idő, költség, erőforrás) meghatározása nem kerül megfelelően rögzítésre, és így a visszamérések során nehéz a valódi teljesítményt kiértékelni. 

  2. A projektek a működésük során nem gyűjtenek elegendő objektív adatot, nagyszámú naturáliát, ami lehetőséget biztosítana a projekt állapotának hiteles vizsgálatára.

  3. A projektek tervezése megtörténik, de azok folyamatos követése, monitoring-ja kisebb hangsúlyt kap a szervezetekben.

  4. A projektek utóértékelése gyakran elmarad a vizsgált szervezetekben. 

  5. A projektek megvalósításának elemzésében jellemzően nem használnak prediktív előrejelzéseket.

  6. Az előző hipotézis miatt a szervezetek elveszítik azokat a beavatkozási esélyeket, amelyek a projektek sikerességéhez jelentősen hozzájárulnának.

  7. A projektek teljes életciklusának elemzésénél az intézmények kizárólag a saját projektjeinek tapasztalatára támaszkodnak, nincs ma lehetőségük olyan egyéb projekt eredménybefolyásoló tényezők elemzésére (benchmark adatbázis), amely hozzájárulhatna a projekt optimum eléréséhez.

Kutatási módszerek

Kérdőíves megkeresés

Kérdőívünket összesen 55 hazai intézmény töltötte ki, melyek közül 27 kitöltő válaszait foglaltuk bele végül kutatásunkba a beérkezett válaszok szintetizálását követően. A kutatásban feldolgozott kitöltők közül 21 piaci alapon működő vállalat, 5 alapítványi fenntartású szervezet, míg egy költségvetési intézmény volt. Ágazatok tekintetében kiemelkedtek a gyártó cégek, a technológiai vállalatok, a felsőoktatási intézmények, illetve az építőipari vállalkozások.

 

Mélyinterjúk

Előzetes szakértői vélemények alapján megfogalmazott feltételezéseink alapján állítottuk össze a mélyinterjús megkérdezések során feltett kérdéseinket. Interjúink fókuszában felsőoktatási intézmények, költségvetési intézmények és nagyvállalatok felsővezetői álltak. Összesen 14 darab interjú készült, ebből 7 darab többek között információtechnológiai szolgáltató, háztartásigép-gyártó, autóipari beszállító és gyógyszeripari vállalati vezetővel, míg 7 darab közfeladatot ellátó vezetővel. 

A kutatás összefoglaló anyagát letölthető a gomb megnyomásával 

Összefoglalva

A Procont segítségével átfogó képet és optimalizációs javaslatokat kaphatnak a gazdálkodó szervezetek és intézmények vezetői az éppen futó projektjeikkel kapcsolatban.

A Techwave a megoldással nemzetközi cégek megkeresését is tervezi, melynek piaci előkészítése részben a jelenleg futó projekt feladata. A későbbiekben azonban a hatékonyság érdekében a külhoni piacokon való bemutatkozást nemzetközileg ismert szakemberek segítségével fogja végezni.

bottom of page