top of page

Practiwork™

Kiválasztás, megtartás és képzés objektív mérés alapján.

Érdeklődés esetén kérjük töltse ki az alábbi űrlapot

Kollégáink 12 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott elérhetőségek egyikén.

Köszönjük figyelmét!

Fluktuáció csökkentése

Mikor valóban drága a kiválasztás? Ha a jelölt végül nem marad ott!

A munkaerőfelvétel egy gyakorta elhúzódó, költséges és erőforrás-igényes folyamat. Optimális esetben a frissen alkalmazott munkaerő gyorsan integrálódik új munkakörnyezetébe, ahol hosszú távon és hatékonyan képes dolgozni. Ez kölcsönös előnyöket jelent mind a munkaadó, mind a munkavállaló sz

Egy szervezet hatékonyságát, versenyképességét aktív munkaerejének köszönheti. Jövőjét a munkaerőben rejlő biztos potenciálra építheti.

Ezen kimagasló munkaerőt képviselő alkalmazottak közös jellemzője:

 • a folyamatos fejlődésre való hajlam, motiváció

 • a rugalmasság, alkalmazkodókészség, integritás

 • az adaptív munkastílus és konzisztens munkatempó

 

Ezek mind mérhető értékek, de fontos, hogy csak együtt, holisztikus módon és objektívan érdemes mérni őket.

A leendő és meglévő munkavállalók képességei, készségei, személyiségjegyei biztos előrejelzést adnak a várható teljesítményük mértékéről. A PractiWork® objektív mérési metódusa felfedi a erősségeket és gyengeségeket, és képzési-fejlesztési javaslatokat tesz ez alapján.

Mérje fel jól bevált munkavállalóit képességei, készségei és személyiségjegyeik alapján, így egyben meghatározhatja azt a követelményprofilt is, amely alapján munkaerőt kereshet a jövőben. Jelentkezzen díjmentes próbamérésre most!

A PractiWork® egy modern, összetett rendszer, ami olyan egyéni képességek, készségek és személyiségjellemzők mérésre alkalmas, amelyek transzverzálisak, így szinte minden munkakörben alapvető fontosságúak. A PractiWork® egyéni képesség és készségmérésre, adatgyűjtésre tervezett speciális hardverek és szoftverek kombinációja. Az értékelési módszertana olyan modern adatelemző eljárásokat tartalmaz, mint különböző mintázat felismerő technikák és gépi tanulás. A PractiWork® holisztikus megközelítést használ az egyén jellemzéséhez, és képességeire, készségeire alapozva javaslatot tesz a számára legszükségesebb képzésekről.

Innovatív szoftver, célhardver és módszertan a kékgalléros munkaerő felmérésére és képzésére, mely bekerült Magyarország top100 találmánya közé.

Legfontosabb jellemzők:

 • Humán mérésre tervezett hardver és szoftver

 • Képességek, készségek és személyiségjellemzők komplex mérése különböző munkakörökhöz

 • Részletes és azonnali profilok, amelyek megmutatják az egyén erősségeit és fejlesztendő területeit

 • Teljesen testre szabható tesztbatériák különböző munkakörökhöz

 • Objektív mérési folyamat

 • Magas érvényesség és megbízhatóság

 • Magas szintű személyi adatvédelem

 • A kiválasztási és értékelési folyamat különböző MI alapú megoldásokat használ

 • 20 fő egyidejű mérése egy helyszínen

 • Egy helyszínen csak 2 képzett mérésvezetőt igényel

 • Automatizált, könnyen felügyelhető mérési folyamat változtatható hosszúsággal

Felmért jellemzők

Mit tudhatunk meg a PractiWork® mérései által a potenciális munkaerőről?

Pszichomotoros képességeket, mint:

 • Célzás

 • Kézügyesség

 • Kézstabilitás

 • Reagálás gyorsasága

 • Szem-kéz koordináció

Szenzoros képességeket, mint:

 • Vizuális hibakeresés​

​​​​​​​​​​​​​​

TANULT ISMERETEK SZINTJÉN:

 • Matematikai szabályok, alapfogalmak

 • Magyar nyelvi szabályok, szókincs

 • Idegen nyelvi szabályok, szókincs

 • Digitális ismeretek

KÉPESSÉGEK SZINTJÉN:

 

Kognitív képességeket, mint:

 • Deduktív gondolkodás

 • Egyszerű szabálykövetés

 • Észlelési pontosság

 • Észlelési sebesség

 • Induktív gondolkodás

 • Koncentrációs képesség

 • Monotóniatűrés

 • Munkamemória

 • Problémamegoldó képesség

 • Szerialitás

 • Szófelismerés

 • Vigilancia​

KÉSZSÉGEK SZINTJÉN:

 

Alapkészégeket, mint:

 • Matematikai készség

 • Szövegértés

Társas készségeket, mint:

 • Szociális intelligencia

 • Aktív segítőkészség

 • Konfliktuskezelés

 • Társas hatékonyság

Rendszerszemléleti készségeket, mint:

 • Döntéshozatal 

A beválás mérése

A sikeres integráció és a hosszú távú, fizikai és pszichés károsodás nélküli hatékony teljesítés kulcsa: a személy és a munkakör illeszkedése. Vagyis a személy képességeinek, készségeinek illeszkednie kell a munkakör követelményeihez, a munkakörnek pedig a személy elvárásaihoz.

Olyan emberi beavatkozást nélkülöző, sztenderdizálható és automatizált mérésre van szükség, amely A PractiWork® tudományos alapokon nyugvó módszertanának, valamint az adatalapú mérést elősegítő saját fejlesztésű eszközparkjának segítségével képes objektíven mérni a szükséges kompetenciák meglétét és mértékét.

Mindezt gyorsan: a PractiWork® képes akár 20 fő egyidejű mérését is hatékonyan végezni egy terembe telepített 20 géppel, maga a mérés pedig nem igényel többet 2-3 óránál.

Az előre egyeztetett igények szerint a mérés történhet a cégnél, egy, a PractiWork® szakértői számára kijelölt helyiségben is. Ennek menete szerint a kívánt eszközmennyiséggel és felügyelői létszámmal rendelkezésre állva a vállalat telephelyén hajtjuk végre mind a kompetenciamérést, mind a kiértékelést.

A különböző területek vizsgálatára különböző eszközök állnak rendelkezésre, köztük multimédiás, érintőképernyős kompakt gyakorlóállomás, valamint speciálisan a pszichomotoros képességek mérésre fejlesztett perifériaeszközök.

A PractiWork tesztfeladatai a mérési folyamat során adaptív sorrendbe rendeződnek. Ez azt jelenti, hogy az aktuálisan elvégzett feladatra adott válaszok minősége alapján, az ideális nehézségi fokozattal rendelkező kihívásokat jeleníti meg a rendszer következőnek. Függetlenül attól, hogy az így soron lévő feladat hanyadik is lenne a sorrendben. Ez nem csak a gyorsabb kompetenciamérést teszi lehetővé, de mivel így kisebb eséllyel lesz két egyforma tesztbattéria, a mérésben résztvevők sem tudnak inspirálódni egymás válaszaiból. Ezzel egy, az objektivitás tényét jelentősen veszélyeztető tényezőt is sikerült elkerülni.

Eredmény profilok

A tapasztalatok alapján és a különböző szervezetek elvárásainak ismeretében tudjuk, hogy milyen kompetenciák megfelelő működésére lehet szükség ahhoz, hogy valaki jól teljesíthessen. Így meghatározhatjuk azokat a referenciaértékeket, amelyeket ok-okozati összefüggésben állnak a későbbi csúcsteljesítménnyel, ebből pedig következtethetünk a hosszú távú beválást illetően.

A kiválasztási folyamatban lévők kompetenciáihoz ideális viszonyítási alapként szolgálhatnak a meglévő munkavállalók készségei, képességei és személyiségjegyei. A tartósan jól teljesítő munkaerő értékei alapján állapítható meg pontosan, hogy mik azok a referenciaértékek, amelyek elérése a csúcsteljesítmény feltétele lehet. Első körben ezért érdemes egy 20-100 fős belső alkalmazotti csoporton elvégezni a komplex kompetenciamérést, hogy az így kapott követelményprofilok segítségével biztosabb kiválasztási döntések születhessenek egy esetleges munkaerő-felvétel során.

A vizsgált értékekre érkező eredményeket egy összefoglaló dokumentum formájában bocsájtjuk elemzésre. Ez a következőket tartalmazza:

 • Részletes szöveges elemzéssel kiegészített egyéni értékelőlap a felmérésből származó adatok értékelésével (minden mérésben résztvevő részére)

 • Komplex hálózatelemzés és -diagnosztika vizuális formában

 • Szervezetfejlesztésre és -strukturálásra vonatkozó javaslatok megfogalmazása

 • Az egyéni és csoportos fejlesztési (képzési) szükséglet meghatározása az egyéni értékelések és a klaszteranalízis felhasználásával

 • Egyéni és csoportos fejlesztési (képzési) stratégia kialakítása

A kapott eredmények tükrében megalapozottá válik:

 • Az alkalmazott munkaerő-kiválasztási eljárásrend felülvizsgálata

 • A belső munkaerőáramlás, -átcsoportosítás megszervezése

 • A szervezeti fejlődés akadályainak felszámolása: szervezetfejlesztés

 • A munkaerő belső értékelési rendszerének felülvizsgálata

 • A közép- és hosszútávú belső humán-erőforrás fejlesztési (képzési) terv összeállítása, humán-erőforrás fejlesztési (képzési) terv megvalósításához

Kérje ingyenes  kompetencia felmérésünket

MOST AKÁR 100 FŐRE!

bottom of page